Curs formare mediatori Bucuresti

Click aici pentru inscrieri curs formare mediatori Bucuresti

Conform Standardului de Formare a Mediatorului regasit in Hotararea nr. 12 din 07.09.2007 a Consiliului de Mediere, cursul de formare a mediatorilor va avea ca obiectiv general dobandirea de catre participanti a cunostintelor teoretice si practice specifice profesiei de mediator si dobandirea competentelor generale si specifice acestei profesii.

I. Mediere (48 ore)
- Teoria si practica medierii
- Procesul de mediere
- Etica mediatorului

II. Teoria si analiza conflictelor (16 ore)

III. Metode alternative de rezolvare a disputelor(ADR) (8 ore)

IV. Legislatia in domeniul medierii si organizarea activitatii mediatorului (8 ore)

Obiective

La finalul cursului participantii:

- au inteles particularitatile rezolvarii unei dispute pe baza de interese si pot distinge intre mediere si alte metode ADR (rezolvare alternativa a disputelor);
- sunt capabili sa identifice aspectele generale si particulare ale conflictului: definire concept, tipuri, dinamica, analiza conflictului;au dobandit cunostinte privind cadrul conceptual necesar intelegerii si aplicarii medierii;
- si-au dezvoltat abilitatile de analiza de oportunitate privind utilizarea medierii pentru rezolvarea unei dispute;
- au dobandit cunostinte necesare privind procesul de mediere, si-au dezvoltat abilitati de a pregati si conduce sedinta de mediere;
- cunosc principiile eticii si deontologiei profesiei pentru a decide in cunostinta de cauza cu privire la procesul de mediere si au abilitati pentru a-si mentine pozitia de neutralitate si impartialitate ca mediator;
- cunosc modul de organizare a activitatii de mediere si au abilitati de redactare si gestionare a documentelor cerute de lege referitoare la activitatea mediatorului.

Teme:

- Scopul, importanta si utilitatea medierii
- Istoricul medierii
- Medierea si metodele ADR
- Conflictul: tipuri, stiluri de raspuns, analiza conflictului
- Procesul de mediere: etape, dinamica sedintelor
- Comunicarea in mediere: tehnici de comunicare asertiva, non-violenta,etc
- Negocierea pe parcursul medierii: tehnici, tactici, strategii
- Instrumente si tehnici utile in mediere
- Etica in mediere
- Aspecte psihologice ale medierii: gestionarea emotiilor
- Depasirea dificultatilor in mediere
- Medierea persoanelor violente
- Cadrul legislativ aplicabil: Legea 192/2006 modificata, ROF- al Consiliului de Mediere, context legislativ European
- Documentele necesare activitatii mediatorului.
- Structura cursului este: 30% parte teoretica (in maniera interactiva), 70% parte practica: aplicatii, exercitii, role-play-uri, studiu de caz, simulare.

Date organizatorice:

- Durata cursului: 80 de ore, 14 zile consecutive
- Program zilnic: 14.00-21.00 – prezenta obligatorie
- Nr. de participanti: grupa de 15-24 persoane

Cursul include:

- Suport de curs format hard copy
- Suport de curs format electronic
- Caiet de exercitii
- Certificat de participare
- Organizarea examenului de absolvire
- Coffee- break

Formarea profesionala ca mediator se face in baza contractului de furnizare de formare incheiat cu fiecare solicitant de curs. Ulterior semnarii contractului se va emite factura fiscala pentru efectuarea platii.

Pentru detalii va rugam sunati la numerele de telefon afisate mai jos:

Tel: 0723.300.671 – Mihaiu Constantin

Tel: 0732.168.925 – Mariana Belbita

Tel: 0722.291.240 – Liliana Tugulea

Click aici pentru inscrieri.

Copyright ©2022 Mediere Uzamint. Toate drepturile rezervate.