COMUNICAT:

Mediatorii din România au sărbătorit în ziua de 4 mai 2012 ”Ziua Națională a Mediatorului” care a fost instituită prin hotărâre de Consiliul de Mediere.

Evenimentul a fost punctat în cadrul unei Conferințe Nationale, organizate de Asociația Profesionala a Mediatorilor UZAMINT – Brașov în colaborare cu asociațiile ,,Centrul de Mediere Craiova”, ”Centrul de Mediere Buzau“ în parteneriat cu ”Consiliul de Mediere” și s-a desfasurat la Poiana Brasov în zilele de 4 și 5 mai 2012.

La conferință au participat mediatori din ţară, reprezentanţi ai magistraţilor şi poliţiei din Brașov, Buzău, Covasna, Dâmbovița și Dolj, Avocatul Poporului, reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliul de Mediere prin președinte şi vicepresedinte, avocați, notari, alți invitați și reprezentanți ai presei. În cadrul evenimentului au transmis mesaje de felicitare, apreciere și încurajare a activității de mediere reprezentanți ai Ambasadei SUA la București prin doamna Patricia H. H. Guy, Consilier pentru Presă și Cultură, precum și experți internaționali în mediere și ADR (Alternative Dispute Resolution) din Anglia, SUA, Australia, Olanda, Germania,Italia, Elveția şi Peru.

La ceas aniversar, participanții la conferință au dezbătut aspecte de larg interes pentru mediatori și profesia de mediator privind organizarea profesiei, modificări legislative, promovarea, vizibilitatea și credibilizarea activității de mediere în conștiința colectivă. De asemenea, participanții la conferință au luat act cu încredere și entuziasm de includerea în Programul de guvernare 2012 prezentat de actualul prim-ministru al Guvernului României, printre măsurile prioritare şi preocuparea referitoare la ”generalizarea metodelor moderne de soluționare pre-judiciară a conflictelor și introducerea obligativității medierii într-o serie de cauze civile” conform Capitolului 8 – Justiție, pagina 30 din program.

Plenul Conferinţei a exprimat susţinerea tuturor iniţiativelor şi demersurilor, în vederea implementării reale și sustenabile a procedurii de mediere bazate pe comunicare și dialog colaborativ, creându-se astfel premisele conceptului de justiție socială bazată de întărirea rolului cetățenilor și justițiabililor într-un sistem modern, în care mediatorii, alături de magistrați, avocați și notari să contribuie la rezolvarea eficientă a conflictelor de orice fel.

Asociația Profesională a Mediatorilor UZAMINT
Birou de Presă