Despre Mediere

Category Archives

Alegerea mediatorului potrivit

Alegerea mediatorului potrivit

Medierea este un proces care funcționează numai atunci când toate părțile consimt să participe la rezolvarea disputei în acest mod. Consensul părților cu privire la persoana mediatorului aptă să ocupe scaunul neutru în mediere, este prima decizie importantă luată în comun de părți, în favoarea medierii cazului. Fie că optează direct pentru mediere ca expresie a propr… read more

Interpretarea dispozitiilor legale privind medierea

Interpretarea dispozitiilor legale privind medierea

Articolul 227 privind prezenţa personală a părţilor în vederea soluţionarii pe cale amiabila a litigiului reprezintă un element de noutate în procedura civilă cu referire expresă şi importantă în ceea ce priveşte instituţia medierii raportat la rolul magistratului în legătură cu această instituţie. Alineatul 1 consacră atribuţiile judecatorului în legătură cu împăcarea… read more

Copyright ©2022 Mediere Uzamint. Toate drepturile rezervate.