Medierea este un proces care funcționează numai atunci când toate părțile consimt să participe la rezolvarea disputei în acest mod.

Consensul părților cu privire la persoana mediatorului aptă să ocupe scaunul neutru în mediere, este prima decizie importantă luată în comun de părți, în favoarea medierii cazului.

Fie că optează direct pentru mediere ca expresie a propriei voințe, fie că preocuparea găsirii unui mediator este pentru împlinirea cerinței legale privind  informarea obligatorie, pentru mulți, găsirea și selectarea mediatorului potrivit, nu pare a fi un lucru de ”dat cu banul”.

Pe măsură ce cultura și practica medierii se dezvoltă, iar oamenii conștientizează valoarea adăugată de mediere vieții lor, aceștia încep să manifeste exigențe crescânde în referirea propriului caz unuia sau altuia dintre mediatori. Alegerea mediatorului devine, astfel, o chestiune importantă și complexă pentru părți și contează la fel de mult ca alegerea specialiștilor sau profesioniștilor din orice alt domeniu de interes.

Criteriile de selectare a mediatorului pot fi foarte variate, funcție de dispută, personalitatea părților și complexitatea cazului.  Părțile pot căuta în mediator un nivel înalt de aptitudini și abilități multiple, experiență, competență tehnică sau inteligență emoțională. Desigur, clientul care tocmai l-a preferat pe mediator extrăgându-l din listele oficiale de mediatori, nu îl cunoaște încă sau are idei vagi din descrieri sau referințe, ce se cer confirmate.

Medierea, fiind definită deseori mai mult ca o formă de artă decât o știință, dă șansa mediatorului de a comunica vibrațional cu părțile, chiar de la debutul interacțiunii, în contextul informării și echipării acestora cu tot ceea ce este util și nevoie să cunoască despre mediere.

Întrucât informarea părților nu este un scop în sine, ci mijlocul de accedere către medierea propriu-zisă, este important ca părțile să se simtă în largul lor în prezența mediatorului. Fără a fi prieten cu părțile, mediatorul poate fi prietenos, conștient de nevoia acestora de un confort afectiv considerabil pentru a discuta despre probleme și expectanțe personale, emoții și interese cu mediatorul.

Alte considerente în alegerea mediatorului pot include: reputația, expertiza mediatorului în domeniul de fond al disputei, dacă mediatorul este bărbat sau femeie, dacă mediatorul este și avocat, succesul profesional, disponibilitatea, tenacitatea, nivelul onorariilor practicate, etc.

Observăm un concurs de factori care determină opțiunea pentru un mediator sau altul.

În legislația medierii, atât alegerea, cât și acceptarea mediatorului sunt apanajul exclusiv al părților, acestea având deplina libertate de decizie și în acest sens.

În practică, se întâmplă ca mediatorul ales de o parte să experimenteze situația frustrantă de a fi respins de persoana invitată pentru acceptarea medierii, pentru simplul motiv că este rezultatul alegerii celuilalt, ceea ce întreține starea de adversarialitate și induce  riscul apariției unui conflict aparte între părți pe acest subiect. Sau, cel invitat refuză mediatorul ales de prima parte sau de avocatul acesteia, pentru motivul existenței unor relații de lucru anterioare între mediator și partea propunătoare sau avocatul ei. Într-adevăr, o persoană sau un avocat pot utiliza repetitiv serviciile aceluiași mediator, tocmai în considerarea abilităților, credibilității și eficienței sale. Departe de a fi un impediment sau sursă de suspiciune, încrederea acordată în continuare unui mediator deja ”probat” curge în avantajul tuturor, fiind apreciate deopotrivă, atât metoda de organizare a activității de mediere, cât și stilul personal.

În toate aceste cazuri, motivele generatoare de neîncredere pot fi înlăturate de mediator prin explicarea rolului său, acela de a facilita dialogul și cooperarea părților în vederea rezolvării cazului, cu  excluderea oricăror forme de presiune sau influențare a deciziilor părților, a pozițiilor  de neutralitate, imparțialitate și confidențialitate adoptate ca principii directoare ale întregului proces de mediere.

Șansa  de a rezolva conflictele prin mediere este mai mare atunci când toate părțile cred în personalitatea și competențele mediatorului.

Mariana Belbiță – Mediator