Medierea este un proces care funcționează numai atunci când toate părțile consimt să participe la rezolvarea disputei în acest mod. Consensul părților cu privire la persoana mediatorului aptă să ocupe scaunul neutru în mediere, este prima decizie importantă luată în comun de părți, în favoarea medierii cazului. Fie că optează direct pentru mediere ca expresie a propr… read more