Consiliul de Mediere îşi exprimă dezacordul faţă de ultimele încercări normative cu care se confruntă medierea în România. Faţă de acestea, Consiliul de Mediere adresează un protest oficial, dorind să atragă atenţia asupra derapajelor semnalate în cuprinsul amendamentelor aduse la OUG nr.90/2012. Prezenta petiţie a fost adoptată de către toţi membrii Consiliului de Mediere,… read more